top of page

מדיניות פרטיות

חברת סיטיזן אימפקט בע"מ ("CI", "אנחנו" או "אנו") מחויבת להגן על פרטיות משתמשי הפלטפורמה שלה ("משתמש/ים" או "אתה"). CI מספקת למשתמשיה פלטפורמה ("פלטפורמה") שמסייעת בהנגשת סיוע כלכלי בהתאם לצרכיהם. הפלטפורמה מציגה שאלון ייעודי אשר מנותח על ידי CI, ומאפשרת את קישור המשתמש לגופי סיוע רלוונטיים ("השירותים").

שירותי CI למשתמש תחילה על ידי קבלה של SMS מטעם העירייה עימה המשתמש ו-CI מתקשרים. באותה הודעת SMS יופיע לינק עם שאלון סקר ראשוני שלאחר מענה עליו, CI תיצור קשר טלפוני עם המשתמש. לאחר יצירת הקשר הטלפוני, המשתמש יקבל באמצעות Whatsapp לינק לסקר מלא ולגישה לפלטפורמה לטובת בניית תכנית אישית ומתן השירותים. 

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו כאשר אתה עושה שימוש בפלטפורמה. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה בפלטפורמה (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לפלטפורמה לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר). באמצעות שימוש בפלטפורמה שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

 

בעת השימוש בפלטפורמה שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותים:

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים בפלטפורמה שלנו.

"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית ועוד.

אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותי הפלטפורמה.

 

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך לצורך השימוש בשירותים באופן המיטבי, הינך נדרש לשתף עם CI את פרטי המידע האישי המפורטים. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

1. כיצד אנחנו אוספים את המידע שלך

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

  • מענה על שאלון סקר ייעודי: כאמור, CI מספקת הן שאלון סקר קצר והן שאלון סקר מלא כאשר במסגרתם על כל משתמש לענות על מגוון שאלות. מענה על שאלות אלו כרוכות באיסוף מידע רגיש בנוגע למצבו האישי, דמוגרפי וכלכלי של המשתמש ובני משפחתו. כמו כן, במענה על שאלון הסקר הקצר, על המשתמש להזין את שמו ומספר הטלפון שלו, כדי ש-CI תיצור איתו קשר לקבלת שאלון הסקר המלא באמצעות אפליקצית ה-WhatsApp. אנא אשרוהינך מאשר כי ככל שמסרת ל-CI מידע אישי על צדדים שלישיים, הנך רשאי לעשות כן, ובמידת הצורך הינך בעל כל הזכויות וההסכמות הנדרשות על פי דין לכך.

  • יצירת קשר: במידה ואתה מעוניין ליצור עימנו קשר, או לתקשר איתנו בקשר לשאלון הסקר הייעודי, באפשרותך לעשות זאת באמצעות הפלטפורמה תוך הזנת שמך, טלפון וכתובת המייל שלך. כמו כן, כאמור, ביחס לכל הצעה הנוגעת לשירותים, אנו ניצור איתך קשר באמצעות חשבון ה-Whatsapp שלך

2. ​כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

  • ניהול המערכת ואספקת השירותים: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את השירותים ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את השירותים, לוודא תפעול נאות של השירותים שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך.

  • שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, הצעות לסיוע כלכלי רלוונטי, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לפלטפורמה ו/או לשימוש שלך בה. כל אימת שתעשה שימוש בפלטפורמה, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע לשירותים או לשאלה אחרת.
    אנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים של CI, הפלטפורמה, חדשות מזדמנות, מידע רלוונטי לשירותים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.  
    צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את השירותים שלנו.

3. מסירת המידע האישי שלך

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שבמקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל, אנו נהיה רשאים להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך.

 

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול הפלטפורמה שלנו, בניהול העסק שלנו או באספקת השירותים, לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים וגופים פיננסים רלוונטיים שונים המאפשרים את מתן השירותים. צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך. ככל שהינך מתקשר ישירות עם עירייה או גוף פיננסי ש-CI הפנתה אותך אליו, דע שהינך כפוך לתנאי מדיניות הפרטיות של אותו ארגון. 

 

4. שמירת המידע שלך

CI מאחסנת מידע שנאסף בקשר לפלטפורמה על שרתים חיצוניים, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או העברה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי הולמות. זוהי אחריותך להגן על כל הסיסמאות ושמות המשתמש בהם אתה עושה שימוש בפלטפורמה ולהודיע לנו מיד אם אתה יודע או חושד שהסודיות של כל סיסמה ו/או שם משתמש הופרו, או אם מספר הטלפון שלך או חשבון ה-Whatsapp שלך הועבר או נגנב.

5. זכות לעיין במידע

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת דוא"ל Dganit@citizens-ai.com או בדואר רגיל: כפר חגלה, עמק חפר, מיקוד: 38880.

6. שמירת המידע שלך ותיקונו

אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך בפלטפורמה פעיל, לפי הצורך על מנת לספק לך את שירותינו, או כנדרש על מנת למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. ככל שאתה סבור שיש צורך לתקן את המידע ששמור ביחס אליך במערכת שלנו, אנא צור עמנו קשר בכתובת הדוא"ל:Dganit@citizens-ai.com ואנו ננסה למלא את בקשתך.

7. פרטיות של קטינים

CI מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות הפלטפורמה. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על הלקוחות לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

9. יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים או הפלטפורמה, אנא צור עימנו קשר בדוא"ל : Dganit@citizens-ai.com

 

 

עדכון אחרון: פברואר, 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page